Pediatria

Publikacja jest  adresowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek–badaczy oraz nauczycieli pielęgniarstw...
Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

Metoda studium przypadku w pielęgniarstw...

36,99 zł
Do koszyka