Onkologia

Książka jest podsumowaniem własnych wieloletnich doświadczeń Autorki z pacjentami onkologicznymi w różnych stadiach choroby. Zawiera propozy...
Psychoonkologia w praktyce klinicznej Walden-Gałuszko

Psychoonkologia w praktyce klinicznej Wa...

56,74 zł
Do koszyka