Normy etyczne

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

"Podręcznik zawiera dogodne informacje ułatwiające praktykującym pielęgniarkom lub studentom pielęgniarstwa postawienie właściwego rozpoznania oraz napisanie planu opieki. Podręcznik ten pomoże pielęgniarkom w powiązaniu rozpoznań pielęgniarskich ze znanymi informacjami dotyczącymi klienta w oparciu o dane uzyskane w czasie jego oceny; ustaleniu rozpoznania medycznego, chirurgicznego lub psychiatrycznego oraz opracowaniu właściwego planu leczenia" - ze wstępu do podręcznika....

Etyka w pracy pielęgniarskiej.  Podręcznik dla studentów studiów pielęgniarskich

Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręczn...

Autorzy podręcznika wyrażają we wstępie opinię, że pielegniarstwo to nie tylko posiadanie umiejętności technicznych, ale także, a może przede wszystkim postępowanie według określonych wartości moralnych, przypisanych pielęgniarstwu. Publikacja Etyka w pracy pielęgniarskiej, podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich, została zamieszczona w wykazie literatury podstawowej bloku ogólnozawodowego wszystkich specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. ...

36,00 zł