Normy etyczne

Etyka w pracy pielęgniarskiej.  Podręcznik dla studentów studiów pielęgniarskich

Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręczn...

Autorzy podręcznika wyrażają we wstępie opinię, że pielegniarstwo to nie tylko posiadanie umiejętności technicznych, ale także, a może przede wszystkim postępowanie według określonych wartości moralnych, przypisanych pielęgniarstwu. Publikacja Etyka w pracy pielęgniarskiej, podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich, została zamieszczona w wykazie literatury podstawowej bloku ogólnozawodowego wszystkich specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. ...

36,00 zł