Nefrologia

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Pielęgniarstwo nefrologiczne

Publikacja „Pielęgniarstwo nefrologiczne” została wydana w 2013 roku. Jest to pierwsze wydanie  tego podręcznika, który kierowany jest do studentów pielęgniarstwa oraz osób zajmujących się zawodowo opieką nad pacjentem z chorobami nerek. Książkę opublikowano pod redakcją naukową między innymi przez mgr pielęgniarstwa, posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Osoba ta jest także autorką programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego....

99,20 zł