Narodziny

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej....

82,50 zł
Biblioteka położnej - Prowadzenie porodu Chapman, Charles

Biblioteka położnej - Prowadzenie porodu Chapman, Charles

W informacji dotyczącej autorów publikacji dowiadujemy się, że Vicky Chapman to angielska położna, która w swojej pracy zawodowej najbardziej interesuje się porodem fizjologicznym, metodami prowadzenia porodu oraz wpływem zastosowanych metod na doświadczenia kobiet rodzących. Natomiast Cathy Charles to także położna z Wielkiej Brytanii, która ma uprawnienia do przyjmowania porodów z zastosowaniem próżniociągu położniczego. Jest także wykładowcą oraz autorką publikacji w zakresie przyjmowania porodów. Obie autorki zajmują sie porodami w immersji wodnej i porodami w domu. Współautorkami publikacji są położne oraz pielęgniarz pracujący na oddziale intensywnej terapii....

124,20 zł
Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. W publikacji zebrano wiedzę na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. W kolejnych rozdziałach tej książki przedstawiono definicję niepełnosprawności oraz jej szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci....

49,20 zł