Mikologia

Zarys mikologii dla pielęgniarek Krajewska - Kułak

Zarys mikologii dla pielęgniarek Krajews...

Publikacja Zarys mikologii dla pielęgniarek, została zamieszczona w wykazie literatury podstawowej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych. We wstępie autorka książki Zarys mikologii dla pielęgniarek przedstawia dane statystyczne - zakażenia grzybicze (skóry i paznokci) dotyczą około 10% mieszkańców Europy, natomiast w niektórych grupach ryzyka (rolnicy, żołnierze, górnicy, strażacy, sportowcy) zakażenia grzybicze dotyczą od 30% do 70% osób.  ...

29,37 zł