Kulturowe uwarunkowania opieki

Problemy wielokulturowości w medycynie Krajewska-Kułak

Problemy wielokulturowości w medycynie K...

W przedmowie do publikacji "Problemy wielokulturowości w medycynie" autorzy podkreślają, że "pracownicy służby zdrowia powinni poznać i zrozumieć wszystkie czynniki kulturowe danej społeczności i odpowiednio je uwzględniać w procesach planowania i ralizowania opieki". W publikacji zawarto problematykę wykonywania zawodu pielęgniarki w kontekście dylematów moralnych w pracy pielęgniarki, przekonań religijnych w sprawowaniu funkcji zawodowych przez pielęgniarki oraz kształcenia pielęgniarek w zakresie kulturowych uwarunkowań opieki pielęgniarskiej. Ponad to jeden z rozdziałów powinien spotkać się z zainteresowaniem osób wykonujących zawód położnej, gdyż poświęcono go kulturowym uwarunkowaniom w położnictwie i ginekologii. ...

70,18 zł