Komunikowanie

Autorzy publikacji Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie uważają, że rozmowa z chorym to jedno z najtrudniejszych zadań przed jaki...
Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Krajewska - Kułak

Komunikowanie interpersonalne w pielęgni...

53,60 zł
Do koszyka