Klasyfikacje pielęgniarskie

Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych Kózka

Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla...

Autorki podręcznika Procedury pielęgniarskie w przedmowie stwierdzają, że "od kilkudziesięciu lat na całym świecie podejmowane są wysiłki zmierzające do opracowania użytecznego i spójnego systemu klasyfikacji interwencji i procedur medycznych". Także pielęgniarskich. Wyjaśniają istotę powyższych klasyfikacji, które stanowią podstawę do planowania i dokumentowania procesu opieki oraz ułatwiają tworzenie baz danych ułatwiających zarówno ocenę efektywności i kosztów ochrony zdrowia. Ponadto klasyfikacje przyczyniają się do uporządkowania zakresu kompetencji poszczególnych osób, tworzących zespół terapeutyczny....

76,94 zł
Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

Podręcznik diagnoz pielęgniarskich

"Podręcznik zawiera dogodne informacje ułatwiające praktykującym pielęgniarkom lub studentom pielęgniarstwa postawienie właściwego rozpoznania oraz napisanie planu opieki. Podręcznik ten pomoże pielęgniarkom w powiązaniu rozpoznań pielęgniarskich ze znanymi informacjami dotyczącymi klienta w oparciu o dane uzyskane w czasie jego oceny; ustaleniu rozpoznania medycznego, chirurgicznego lub psychiatrycznego oraz opracowaniu właściwego planu leczenia" - ze wstępu do podręcznika....