Klasyfikacje pielęgniarskie

Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych Kózka

Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla...

Autorki podręcznika Procedury pielęgniarskie w przedmowie stwierdzają, że "od kilkudziesięciu lat na całym świecie podejmowane są wysiłki zmierzające do opracowania użytecznego i spójnego systemu klasyfikacji interwencji i procedur medycznych". Także pielęgniarskich. Wyjaśniają istotę powyższych klasyfikacji, które stanowią podstawę do planowania i dokumentowania procesu opieki oraz ułatwiają tworzenie baz danych ułatwiających zarówno ocenę efektywności i kosztów ochrony zdrowia. Ponadto klasyfikacje przyczyniają się do uporządkowania zakresu kompetencji poszczególnych osób, tworzących zespół terapeutyczny....

84,00 zł