Geriatria

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wieczorowska- Tobis

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wieczorowska- Tobis

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Podręcznik adresowany jest do studentów pielęgniarstwa wyższych uczelni medycznych. Z pewnością będzie również niezwykle pomocny w codziennej pracy pielęgniarek sprawujących opiekę nad osobami starszymi, zarówno w środowisku domowym, jak i w domach pomocy społecznej czy zakładach opieki leczniczej....

90,90 zł
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych Rutkowska

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych Rutkowska

Drugie, uaktualnione wydanie publikacji, w której Autorzy zaprezentowali główne problemy rehabilitacji kompleksowej – pokazując jej zasadnicze obszary w sferze medycznej i społecznej....

74,20 zł