Fizjologia

Fizjologia człowieka Górski

Fizjologia człowieka Górski

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów. Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykładu....

61,40 zł
Fizjologia człowieka w zarysie Traczyk

Fizjologia człowieka w zarysie Traczyk

W przedmowie autor podręcznika Fizjologia człowieka w zarysie , podkreśla znaczenie fizjologii jako nauki o prawidłowym funkcjonowaniu organizmów żywych i sciśle związaną ze strukturą tkanek, jako obiektem badania ich prawidłowej czynności i wzajemnego oddziaływania. Wobec powyższego autor wyraża opinię, że filozofia jest podstawowym przedmiotem dla wielu specjalności klinicznych. Podręcznik został przygotowany jako kompendium zawierające podstawowe wiadomości, zobrazowane licznymi rycinami, które stanowią dużą pomoc w zrozumieniu omawianych treści. Podręcznik stanowi źródło informacji ułatwiające przyswojenie i powtórzenie przed egzaminami z wielu dziedzin medycyny, także pielęgniarstwa....

49,80 zł