Epidemiologia

Zarys mikologii dla pielęgniarek Krajewska - Kułak

Zarys mikologii dla pielęgniarek Krajewska - Kułak

Publikacja Zarys mikologii dla pielęgniarek, została zamieszczona w wykazie literatury podstawowej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych. We wstępie autorka książki Zarys mikologii dla pielęgniarek przedstawia dane statystyczne - zakażenia grzybicze (skóry i paznokci) dotyczą około 10% mieszkańców Europy, natomiast w niektórych grupach ryzyka (rolnicy, żołnierze, górnicy, strażacy, sportowcy) zakażenia grzybicze dotyczą od 30% do 70% osób. ...

31,50 zł
Epidemiologia w zdrowiu publicznym Bzdęga

Epidemiologia w zdrowiu publicznym Bzdęga

Redaktorzy publikacji Epidemiologia w zdrowiu publicznym argumentują potrzebę wydania niniejszej publikacji, koniecznoscią korzystania z wiedzy i praktycznych osiągnięć epidemiologii przez szeroko rozumianą dziedzinę naukową, jaką jest zdrowie publiczne. Dlatego nie dziwi fakt, że pierwszy rozdział podręcznika poświecono epidemiologii jako "fundament zdrowia publicznego". Autorzy podręcznika we wstępie podkreślają jego syntetyczną i przejrzystą formę oraz zamieszczenie po każdym rozdziale pytań sprawdzających. Te fakty mają przyczynić sie do samodzielnej pracy czytelnika z książką. Ostatni rodział podręcznika poświęcono zagadnieniom dotyczącym bioteroryzmu poprzez omówienie jednostek chorobowych, które mogą zostać wywołane poprzez atak bioterorystyczny....

99,20 zł