Neonatologia

ABC chorób wieku dziecięcego Rokicka

ABC chorób wieku dziecięcego Rokicka

Książkę napisali polscy specjaliści w różnych dziedzinach medycyny na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia i najnowszych zdobyczy wiedzy. Książka ta, w przeciwieństwie do wielu innych publikacji znajdujących się na rynku wydawniczym, uwzględnia polskie normy rozwoju i spotykaną u nas specyfikę zachorowań. W pierwszej części publikacji zawarto wiadomości dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka, zdrowego i racjonalnego odżywiania, zapewnienia bezpieczeństwa w domu i poza nim oraz profilaktyki chorób zakaźnych - od życia płodowego do wieku szkolnego....

82,50 zł
Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Bożkowa

Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Bożkowa

W przedmowie do publikacji Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży podkreślono, że powinna ona stanowić niezbędną pomoc w codziennej pracy nie tylko pediatrów, lekarzy rodzinnych, ale także pielęgniarek pediatrycznych i położnych. Autorzy książki podkreślają, że organizm dziecka nie jest miniaturką organizmu człowieka dorosłego. Bowiem u dzieci inaczej przebiegają procesy wchłaniania leków, ich dystrybucji, a także jest inna wrażliwość na na działanie leków i ich metabolity....

49,20 zł
Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 1

Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 1

Staranne opracowanie praktyczne zgodne z programem specjalizacji z neonatologii dla położnych i pielęgniarek; porównywalne w tej dziedzinie z najnowszymi publikacjami anglojęzycznymi. Książka z pewnością zainteresuje również lekarzy neonatologów i pediatrów.W I tomie znajdują się rozdziały opisujące m.in. żywienie zdrowego noworodka, problemy żywieniowe związane z niedojrzałością koordynacji procesów oddychania, połykania i ssania, bank mleka kobiecego oraz opiekę ukierunkowaną na rodzinę. źródło: Wydawnictwo PZWL...

115,90 zł
Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2

Neonatologia i opieka nad noworodkiem Tom 2

Staranne opracowanie praktyczne zgodne z programem specjalizacji z neonatologii dla położnych i pielęgniarek; porównywalne w tej dziedzinie z najnowszymi publikacjami anglojęzycznymi. Książka z pewnością zainteresuje również lekarzy neonatologów i pediatrów. W II tomie rozdziały są poświęcone żywieniu w sytuacjach, w których mleko mamy jest niedostępne, żywieniu wcześniaków, pozajelitowym i stosowaniu wzmacniaczy. źródło: Wydawnictwo PZWL...

140,90 zł