Diagnozy i interwencje

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Książka zawiera procedury pielęgniarskie związane z leczeniem schorzeń chirurgicznych. Każda procedura została omówiona według określonego schematu: definicja, rodzaje zabiegu (z uwzględnieniem działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), cele, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie sprzętu oraz opisy procedury z uzasadnieniem. Na końcu każdej procedury umieszczono możliwe trudności/powikłania, które mogą wystąpić podczas jej wykonywania, oraz sposób ich rozwiązania. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w zawodzie....

77,00 zł
Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Jaka była geneza powstania publikacji Diagnozy i interwencje pielęgniarskie? Otóż, inspiracją do wydania podręcznika stał się opracowany przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich model tworzenia diagnoz pielęgniarskich. Polskie autorki opracowały 53 kategorie diagnoz pielęgniarskich, które są wkładem w nurt światowej standaryzacji świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki. Publikacja w opinii autorów, ma być także "inspiracją do refleksji nad zmianami w praktyce zawodowej" czynnych zawodowo pielęgniarek. ...

69,20 zł
Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Współautorkami podręcznika Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej są pielęgniarki z tytułami doktora nauk medycznych i przyrodniczych. Redaktor naukowa w przedmowie do publikacji podkreśla, że między innymi rozumienie diagnozy pielęgniarskiej oraz znajomość podstawowych rozwiązań stosowanych w światowym pielęgniarstwie stanowią o istocie współczesnego, praktyczno - teoretycznego pielęgniarstwa. W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na stan światowej wiedzy na temat procesu pielęgnowani oraz diagnozy pielęgniarskiej. Podkreślono również znaczenie standaryzowanego języka pielęgniarskiego, co w dobie informatyzacji jest niezbędnym warunkiem na ujednolicenia kodowania i przetwarzania danych zwiazanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki w światowej skali....

53,70 zł
Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy poz

Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy poz

Książka nie jest klasycznym podręcznikiem, ale informatorem medycznym, w którym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej znajdą odpowiedzi na znaczenie diagnostyczne i postępowanie w przypadku sygnałów alarmowych obiektywnych oraz subiektywnych - odczuć pacjenta, niemożliwych do stwierdzenia przez lekarza. Autorzy zwięźle i w przejrzysty sposób omawiają niepokojące objawy, prawdopodobne przyczyny oraz wstępne rozpoznanie i postępowanie w najważniejszych dziedzinach medycyny, takich jak: onkologia, kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, neurologia, diabetologia, reumatologia, otolaryngologia, urologia i nefrologia, dermatologia, okulistyka. Zwrócono uwagę na podstawowy fakt, że stan patologiczny nie jest konkretna chorobą, a jedynie jej objawem. Stąd też postepowanie w przypadku wspomnianego „sygnału alarmowego” zależeć powinno od jego charakteru, jakości o innych objawów towarzyszących. Publikacja opracowana przez autorów z poszczególnych specj...

53,60 zł