Diagnozy i interwencje

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Współautorkami podręcznika Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej są pielęgniarki z tytułami doktora nauk medycznych i przyrodniczych. Redaktor naukowa w przedmowie do publikacji podkreśla, że między innymi rozumienie diagnozy pielęgniarskiej oraz znajomość podstawowych rozwiązań stosowanych w światowym pielęgniarstwie stanowią o istocie współczesnego, praktyczno - teoretycznego pielęgniarstwa. W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na stan światowej wiedzy na temat procesu pielęgnowani oraz diagnozy pielęgniarskiej. Podkreślono również znaczenie standaryzowanego języka pielęgniarskiego, co w dobie informatyzacji jest niezbędnym warunkiem na ujednolicenia kodowania i przetwarzania danych zwiazanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki w światowej skali....

57,50 zł
Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Książka zawiera procedury pielęgniarskie związane z leczeniem schorzeń chirurgicznych. Każda procedura została omówiona według określonego schematu: definicja, rodzaje zabiegu (z uwzględnieniem działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), cele, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie sprzętu oraz opisy procedury z uzasadnieniem. Na końcu każdej procedury umieszczono możliwe trudności/powikłania, które mogą wystąpić podczas jej wykonywania, oraz sposób ich rozwiązania. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w zawodzie....

82,50 zł