Diagnozy i interwencje

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych

Współautorkami podręcznika Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej są pielęgniarki z tytułami doktora nauk medycznych i przyrodniczych. Redaktor naukowa w przedmowie do publikacji podkreśla, że między innymi rozumienie diagnozy pielęgniarskiej oraz znajomość podstawowych rozwiązań stosowanych w światowym pielęgniarstwie stanowią o istocie współczesnego, praktyczno - teoretycznego pielęgniarstwa. W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na stan światowej wiedzy na temat procesu pielęgnowani oraz diagnozy pielęgniarskiej. Podkreślono również znaczenie standaryzowanego języka pielęgniarskiego, co w dobie informatyzacji jest niezbędnym warunkiem na ujednolicenia kodowania i przetwarzania danych zwiazanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki w światowej skali....

53,70 zł
Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy poz

Sygnały alarmowe u chorych i pilne decyzje lekarzy poz

Książka nie jest klasycznym podręcznikiem, ale informatorem medycznym, w którym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej znajdą odpowiedzi na znaczenie diagnostyczne i postępowanie w przypadku sygnałów alarmowych obiektywnych oraz subiektywnych - odczuć pacjenta, niemożliwych do stwierdzenia przez lekarza. Autorzy zwięźle i w przejrzysty sposób omawiają niepokojące objawy, prawdopodobne przyczyny oraz wstępne rozpoznanie i postępowanie w najważniejszych dziedzinach medycyny, takich jak: onkologia, kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, ginekologia i położnictwo, pediatria, neurologia, diabetologia, reumatologia, otolaryngologia, urologia i nefrologia, dermatologia, okulistyka. Zwrócono uwagę na podstawowy fakt, że stan patologiczny nie jest konkretna chorobą, a jedynie jej objawem. Stąd też postepowanie w przypadku wspomnianego „sygnału alarmowego” zależeć powinno od jego charakteru, jakości o innych objawów towarzyszących. Publikacja opracowana przez autorów z poszczególnych specj...

53,60 zł
Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Książka zawiera procedury pielęgniarskie związane z leczeniem schorzeń chirurgicznych. Każda procedura została omówiona według określonego schematu: definicja, rodzaje zabiegu (z uwzględnieniem działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), cele, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie sprzętu oraz opisy procedury z uzasadnieniem. Na końcu każdej procedury umieszczono możliwe trudności/powikłania, które mogą wystąpić podczas jej wykonywania, oraz sposób ich rozwiązania. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w zawodzie....

77,00 zł
Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Jaka była geneza powstania publikacji Diagnozy i interwencje pielęgniarskie? Otóż, inspiracją do wydania podręcznika stał się opracowany przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich model tworzenia diagnoz pielęgniarskich. Polskie autorki opracowały 53 kategorie diagnoz pielęgniarskich, które są wkładem w nurt światowej standaryzacji świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki. Publikacja w opinii autorów, ma być także "inspiracją do refleksji nad zmianami w praktyce zawodowej" czynnych zawodowo pielęgniarek. ...

69,20 zł