Diabetologia

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Publikacja „Pielęgniarstwo diabetologiczne” została wydana w 2013 roku. Jest to pierwsze wydanie tej pozycji literatury zawodowej dla pielęgniarek i położnych. Wśród autorów książki znajdują się osoby z tytułem licencjata oraz magistra pielęgniarstwa oraz specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, zachowawczego oraz pediatrycznego. W przedmowie do publikacji podkreślono, że głównym jej założeniem jest ukazanie problematyki zawodowej pielęgniarek i położnych w kontekście opieki pielęgniarskiej i położniczej nad pacjentami z cukrzycą w różnym wieku....

99,20 zł