Ciąża

Biblioteka położnej - Opieka nad kobietą ciężarną Bień

Biblioteka położnej - Opieka nad kobietą ciężarną Bień

Współautorkami książki Opieka nad kobietą ciężarną są położne -wykładowcy w Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Redaktor naukowy publikacji we wstępie wyraża pogląd, że przyszła matka powinna zostać objęta wczesną, systematyczną oraz całościową opieką. W tej opiece szczególne znaczenie przypisuje położnym, które w szczególności powinny podejmować działnia w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki....

82,50 zł
Szkoła rodzenia Ćwiek

Szkoła rodzenia Ćwiek

Poradnik autorstwa dr Doroty Ćwiek, położnej z wieloletnim doświadczeniem, jest niezwykłą skarbnicą wiedzy na temat porodu i pierwszych dni po porodzie. W książce omówione są tematy zazwyczaj poruszane podczas zajęć szkół rodzenia tj. przygotowanie do porodu. Przyszli rodzice znajdą w nim dużą liczbę ilustracji i niezliczoną ilość praktycznych porad....

49,20 zł
Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej....

82,50 zł
Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. W publikacji zebrano wiedzę na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. W kolejnych rozdziałach tej książki przedstawiono definicję niepełnosprawności oraz jej szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci....

49,20 zł