Badanie przedmiotowe

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych Dyk

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Pod...

Autorka publikacji Badanie fizykalne w pielęgniarstwie we wstępie podkreśla, że bogaty materiał ilustracyjny powinien pomóc w opanowaniu zagadnień dotyczacych problematyki badania fizykalnego. Także układ poszczególnych rozdziałów podręcznika, które rozpoczynają się wprowadzeniem obejmującym elementarne informacje z akresu anatomii, poprzez zasady i sposób przeprowadzania badania fizykalnego, a kończące się dokumentacją w ujęciu tabelarycznym oraz pytaniami i odpowiedziami, ma na celu w sposób przystępny dla czytelnika zaprezentowanie uporządkowanego i praktycznego źródła wiedzy. Autorka podręcznika wyraża także opinię, że badanie fizyklane jest podstawowym źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta....

48,20 zł