Badania

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne

W książce omówiono interpretację wyników badań laboratoryjnych surowicy krwi, moczu i płynu mózgowo-rdzeniowego. Przedstawiono także patofizjologiczne podstawy racjonalnej diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń metabolicznych oraz chorób poszczególnych układów i narządów. Wydanie V wzbogacono o nowe rozdziały (diagnostyka płynu pobranego z jamy opłucnej, z worka osierdziowego lub ze stawów) oraz nowe hasła odzwierciedlające postęp wiedzy, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat. Jest to pożyteczny i zwięzły poradnik dla każdego praktykującego lekarza, niezależnie od jego specjalności....

40,40 zł
Atlas funkcjonalny mózgu Orrison

Atlas funkcjonalny mózgu Orrison

Ilustrowany przewodnik, który umożliwia poznanie budowy i struktury mózgu. Publikacja doskonale zilustrowana rycinami, w tym obrazami MRI z wykorzystaniem najnowszej techniki 3T. Słownik umieszczony na początku książki zawiera definicje pojęć neuroanatomicznych, dzięki którym można zrozumieć podstawowe funkcje lub związki funkcjonalne różnych części mózgu oraz zapoznać się ze szczegółowym opisem każdej struktury. ...

85,00 zł
Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek

Badania laboratoryjne i obrazowe dla pie...

NAKŁAD WYCZERPANY! Autor na pierwszej stronie publikacji Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek zamieścił dedykację: Dla Laurie O,Neil Good, najlepszej pielęgniarki, jaką znam. Z miłością - Bonnie Podręcznik kierowany jest nie tylko do studentów pielęgniarstwa, ale także do czynnych zawodowo pielęgniarek. W przedmowie autor książki informuje, że podręcznik dostarcza wiedzę w zakresie właściwej opieki nad pacjentem przygotowywanym do badań laboratoryjnych i diagnostycznych. ...