Biblioteka położnej - Opieka nad kobietą ciężarną Bień

 • szt.
 • 82,50 zł / szt.

Redakcja naukowa: Agnieszka M. Bień

Rok wydania: 2009 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN13: 9788320036497

Okładka: miękka    Liczba stron: 368

Wymiary: 23,5x16,5x2,0m    Waga: 0,60 
 


Uwaga! Publikacja Opieka nad kobietą ciężarną została zamieszczona w wykazie obowiązkowej literatury  specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych.

 

W pierwszym rozdziale publikacji Opieka nad kobietą ciężarną omówiono zagadnienia dotyczące ochrony macierzyństwa w prawie europejskim i polskim oraz rolę położnej w systemie opieki nad kobietą ciężarną, które zostały uregulowane w:

 

 1. Dyrektywie Rady Europy 92/85/EWG,
 2. Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy,
 3. Kodeks Pracy,
 4. Dyrektywie rady Europy 2005/36/WE.

Następny rozdział poświęcono rozpoznaniu prawidłowej ciąży oraz opisowi jej prawidłowego przebiegu. Trzeci rozdział to zagadnienia związane z opieką przedporodową poruszające kwestie prognozy terminu porodu, klinicznych metod oceny rozwoju zarodka i płodu, oceny ryzyka ciążowego. Kolejne rozdziały to omówienie najczęściej występujących dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi, prawidłowego stylu życia ciężarnej oraz diety w kontekście zaleceń żywieniowych, zapotrzebowania na składniki odżywcze. Przedostatni rozdział poświęcono udziałowi położnej w opiece nad ciężarną w wybranych stanach ryzyka ciążowego:

 • cukrzycy,
 • nadciśnieniu tętniczym,
 • krwawieniu,
 • chorób infekcyjnych,
 • urazów,
 • niedokrwistości,
 • chorób tarczycy.

Omówiono także zagadnienia dotyczące problematyki używek w okresie ciąży, takich jak: alkohol, palenie tytoniu, przyjmowania narkotyków z uwzględnieniem negatywnych konsekwencji zdrowotnych zarówno dla ciężarnej kobiety oraz płodu. Ostatni rozdział to psychoprofilaktyka w zakresie psychologicznych aspektów ciąży i porodu oraz roli szkoły rodzenia. Autor naukowy publikacji podkreśla we wstępie, że prezentacja definicji oraz praktycznych wskazówek w ramkach ułatwia przyswojenie poszczególnych zagadnień, co powinno przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nabycia umiejętności opieki nad przyszłą matką. W publikacja zamieszczono liczne zdjęcia oraz ryciny, a na zakończenie omawiania poszczególnych zagadnień zamieszczono pytania sprawdzające.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).