Alternatywne metody opieki okołoporodowej

  • szt.
  • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Grażyna J. Iwanowicz-Palus

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320036466

Okładka: miękka    Liczba stron: 299

Wymiary: 23,5x16,5x1,5cm    Waga: 0,44
 


Publikacja wydana w 2012 roku pt. Alternatywne metody opieki okołoporodowej jest częścią serii wydawniczej Biblioteka Położnej, która w opinii autorów jest odpowiedzią na standardy opieki okołoporodowej określonych rozporządzeniem ministra zdrowia w 2010 roku. Książka promuje model opieki prowadzonej przez położną zarówno nad kobietą w ciąży, w okresie porodu i połogu oraz nad noworodkiem. Takie podejście do kompetencji położnej wynika z faktu, że położna przez Światową Organizacje Zdrowia oraz Federację Ginekologów i Położników jest przygotowana do kompetentnej i profesjonalnej opieki. Jest to także osoba, która w opinii autorów podręcznika dysponuje formalnymi uprawnieniami i odpowiada za prowadzenie praktyki zawodowej. W pierwszej części podręcznika zaprezentowano najnowsze techniki porodowe, w których omówiono korzyści z zastosowania przedmiotowych metod oraz warunki ich bezpiecznego prowadzenia. Szczególny nacisk położono na określeniu zadań położnej w prowadzeniu porodu w różnych metodach prowadzenia akcji porodowej. Kolejnym aspektem posuszonym w publikacji to omówienie wybranych miejsc, w których może być prowadzony poród. Przedstawiono w powyższym kontekście kwestie bezpieczeństwa akcji porodowej oraz alternatywy dla porodu w warunkach szpitalnych. Następnie poruszono problematykę prowadzenia szkoły rodzenia oraz jej zadań w prawidłowym przygotowaniu kobiety ciężarnej do akcji porodowej. W publikacji zawarto także informacje w zakresie zasad i metod eliminowania i łagodzenia bólu porodowego oraz przygotowania kobiety do porodu także w ujęciu psychoprofilaktycznym. Szczególny nacisk położono na omówienie niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).