ABC chorób wieku dziecięcego Rokicka

 • szt.
 • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Roma Rokicka-Milewska

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320041217

Okładka: twarda    Liczba stron: 744

Wymiary: 17,0x24,0x4,0cm    Waga: 1,1
 


Publikacja ABC chorób wieku dziecięcego to wydawnictwo z 2012 roku. To wydanie pierwsze tej publikacji. Pierwszy rozdział został poświęcony zagadnieniom dotyczącym rozwojowi dziecka w łonie matki oraz zagrożeniom jaki mogą wystąpić w okresie ciąży i mają późniejszy wpływ na rozwój noworodka. W tej części poruszono również zagadnienia dotyczące karmienia naturalnego i sztucznego oraz opisano podstawowe czynności pielęgnacyjne. W kolejnym rozdziale omówiono problematykę dotyczącą pierwszych trzech lat życia dziecka w kontekście rozwoju oraz zadań rodziców, których wypełnienie przyczyni się do prawidłowego rozwoju dziecka. W tym rozdziale poruszono między innymi sprawy dotyczące zasad odżywiania, dolegliwości, schorzeń, chorób oraz opisano zasady odczytywania wyników z siatki centylowej. Następny rozdział to zagadnienia dotyczące medycyny szkolnej, które opisano w kontekście agresji u dzieci, aktywności ruchowej, opieki pielęgniarskiej, środków uzależniających, bilansów zdrowotnych oraz zasad zdrowego żywienia. Następna część publikacji to opis zagadnień dotyczących szczepień ochronnych. Ostatnie rozdziały tej części publikacji to omówienie zagadnień poruszających kwestie bezpieczeństwa dziecka w środowisku domowym oraz przygotowania dziecka i jego rodziny do planowanych zabiegów operacyjnych.
Zasadniczą część książki stanowi leksykon chorób wieku dziecięcego, zawierający informacje dotyczące poszczególnych dziedzin medycyny:

 1. alergologii – w tym rozdziale opisano podstawowe informacje w zakresie alergii i ich rozpoznawania, leczenia oraz zasad postępowania rodziców z dzieckiem alergikiem,
 2. chirurgii – w tej części leksykonu chorób poruszono zagadnienia dotyczące schorzeń, których leczenie wymaga interwencji chirurgicznej,
 3. genetyki – tutaj podano podstawowe informacje w zakresie dziedziczenia oraz zaprezentowano schorzenia spowodowane zaburzeniami genetycznymi,
 4. chorób metabolicznych – podano informacje w zakresie patologii w budowie białek i opisano wpływ tych zaburzeń na zaburzenia metaboliczne,
 5. choroby zakaźne – opisano objawy poszczególnych chorób zakaźnych oraz leczenie i postępowanie pielęgnacyjne,
 6. dermatologii – przedstawiono przegląd chorób skóry, dokumentując dane kliniczne zdjęciami,
 7. endokrynologii – w tym rozdziale poruszono zagadnienia związane z objawami i leczeniem cukrzycy, dojrzewania płciowego, otyłości,
 8. gastroenterologii – omówiono chorobę refluksową przełyku, wrzodową, kolki, ulewania i wymioty, zaburzenia łaknienia,
 9. hepatologii – opisano wirusowe zapalenie wątroby ze szczególnym uwzględnieniem etiologii, rozpoznania, objawów, diagnostyki i leczenia,
 10. kardiologii – opisano inwazyjne i nieinwazyjne badania mające na celu diagnostykę w kierunku potwierdzenia zaburzeń ze strony układu krążenia,
 11. logopedii – tutaj omówiono zaburzenia mowy w kontekście zapobiegania ich wystąpienia oraz sposobów stymulacji rozwoju mowy,
 12. neurologii – w zakresie bólów głowy, drgawek gorączkowych, dystrofii mięśniowej, mózgowego porażenia dziecięcego, padaczki,
 13. okulistyki – zaprezentowano informacje w zakresie pierwszej pomocy w przypadku ciała obcego w oku, gradówki, niedowidzenia, zeza, zaćmy,
 14. onkologii – w tym rozdziale omówiono zagadnienia związane z białaczką, hemofilią, nowotworów,
 15. ortodoncji – w tej części podano informacje o wadach zgryzu oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania ich występowania,
 16. ortopedii – omówiono podstawowe schorzenia dotyczące zmian patologicznych w obrębie układu kostno – stawowego oraz profilaktyki wad postawy,
 17. psychiatrii – w zakresie depresji, histerii, koszmarów sennych, lęków, manii, moczenia mimowolnego, upośledzenia umysłowego, schizofrenii, tików, zaburzeń snu, ADHD,
 18. psychologii – podkreślono tutaj wpływ choroby na rozwój dziecka oraz wpływ rodziców na rozwój psychiczny dziecka.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).