Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych

Dodaj recenzję:
 • Producent: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Publikacja „Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych” to nowość z 2013 roku, podejmująca aktualną problematykę w przedmiotowym zakresie w kontekście najnowszych uregulowań prawnych – np. ustaw z 2011 roku: o działalności leczniczej, o zawodach pielęgniarki i położnej i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami, rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a także prawa międzynarodowego:  Konwencji dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego. Natomiast dodatkową wartością publikacji jest szerokie specjalistyczne piśmiennictwo oraz fakt, że pod prezentowanymi stanowiskami oraz opiniami często są  przytaczane wyroki oraz uzasadnienia Sądu Najwyższego.

Redakcja naukowa: Bożena Pietrzak, Tomasz Karkowski

Rok wydania: 2013 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788326443442

Okładka: miękka    Liczba stron: 397

Wymiary: 20,5x14,5x2cm    Waga: 0,43
 Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

 

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

 

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku opłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.
 


 

Publikacja „Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych” to nowość z 2013 roku, podejmująca aktualną problematykę w przedmiotowym zakresie w kontekście najnowszych uregulowań prawnych – np. ustaw z 2011 roku: o działalności leczniczej, o zawodach pielęgniarki i położnej i rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędącymi przedsiębiorcami, rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a także prawa międzynarodowego:  Konwencji dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego. Natomiast dodatkową wartością publikacji jest szerokie specjalistyczne piśmiennictwo oraz fakt, że pod prezentowanymi stanowiskami oraz opiniami często są  przytaczane wyroki oraz uzasadnienia Sądu Najwyższego.
W książce poruszono zagadnienia dotyczące zarządzania personelem pielęgniarskim w tzw. lecznictwie zamkniętym (szpital) oraz omówiono praktyczne aspekty koordynowania personelem pielęgniarskim w tzw. lecznictwie ambulatoryjnym tj. w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej.
W publikacji omówiono następującą problematykę w kontekście zarządzania personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych:

 

 1. sposoby zatrudniania kadry pielęgniarskiej: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne,
 2. organizacja stanowiska pracy pielęgniarki, także poprzez pryzmat czynników stanowiących zagrożenie, ergonomii,
 3. zrządzanie potencjałem ludzkim w pionie pielęgniarskim poprzez: planowanie, rekrutację i selekcję, oceny okresowe, rozwój zawodowy,
 4. wypalenie zawodowe,
 5. funkcjonowanie zespołu lekarsko – pielęgniarskiego w opiece nad chorymi przewlekle chorymi,
 6. praktyczne aspekty funkcjonowania osób wykonujących zawód pielęgniarki w obszarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 7. funkcje kierownicze sprawowane przez pielęgniarki na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych,
 8. planowania obsady pielęgniarskiej,
 9. alokacji personelu pielęgniarskiego,
 10. procesu adaptacji pielęgniarki do wymogów stawianych przez poszczególne podmioty lecznicze,
 11. przeszkolenia po przerwie wykonywania zawodu pielęgniarki,
 12. postępowań konkursowych na kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie,
 13. zakładowe i oddziałowe szkolenia personelu pielęgniarskiego,
 14. organizowanie stanowisk pracy pielęgniarek w aspekcie przepisów Unii Europejskiej,
 15. środki ochrony indywidualnej i odzież robocza,
 16. zasady bezpiecznego przemieszczania chorych,
 17. ekspozycje zawodowe,
 18. jakość opieki pielęgniarskiej.
   

W jednym z rozdziałów zaprezentowano podstawy zarządzania personelem pielęgniarskim na przykładzie międzynarodowej firmy medycznej funkcjonującej także na polskim rynku.
Jeden z rozdziałów poświęcono prezentacji specyfiki organizacji pracy zespołu pielęgniarskiego w Wielkiej Brytanii omawiając: system kształcenia przed i podyplomowego, organizację pracy pielęgniarek, ścieżkę rozwoju zawodowego, stopień samodzielności zawodowej oraz kwestie związane z funkcjonowaniem menedżerów na stanowiskach pielęgniarskich. 

Mariusz Mielcarek 


Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).