Podstawy pielęgniarstwa tom I - założenia teoretyczne Ślusarska

Dodaj recenzję:
 • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • szt.
 • 92,48 zł

Współautorkami podręcznika Podstawy pielęgniarstwa w przeważającej większości są pielęgniarki z tytułami doktora nauk medycznych. Podstawy pielęgniarstwa TOM I to założenia teoretyczne. W przedmowie do niniejszej publikacji podkreślono, że wydanie podręcznika jest próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu na przewodnik ukazujący w sposób optymalny kierunki kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Podręcznik zawiera "fundamentalne wiadomości o pielęgniarce i pielęgnowaniu oraz o jego uwarunkowaniach". W podręczniku uwypuklono także opis kształtowania "umiejętności pielęgniarskich" niezbędnych do wykonywania zawodu. Każdy rozdział kończy zestaw pytań utrwalająco - sprawdzających a na koncu danej części podręcznika zamieszczono pytania testowe.

Pod redakcją: Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Kazimiera Zahradniczek

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: II - 5 dodruk

ISBN: 9788320043174

Okładka: miękka    Liczba stron: 852

Wymiary: 23,5x16,5x4,2cm    Waga: 1,30

______________________________________________________________________


Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku oplaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.
 


 

Wydanie II z 2011 roku - poprawione i uzupełnione

 

Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie obowiązkowej literatury dla specjalizacji w  dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, operacyjnego i onkologicznego, a także pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

Podręcznik Podstawy Pielęgniarstwa - Założenia teoretyczne, zawiera trzy części: wprowadzenie do pielęgniarstwa, pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami zdrowia oraz opieka pielęgniarska w wybranych stanach pacjenta. W pierwszej części zaprezentowano system pojęć w pielęgniarstwie, historię rozwoju pielęgniarstwa, filozofię i teorie pielęgniarstwa. Przedstawiono także wybrane wzory pielęgnowania: tradycyjne, zindywidualizowane i Primary Nursing. Opisano aspekt relacji pacjent - pielęgniarka jako dawca i biorca pielęgnowania. W tej części podręcznika przedstawiono także charakterystykę warunków pracy pielęgniarki ze względu na miejsce wykonywania zawodu np. szpital, zol, przychodnia, poradnia. Ostatnie trzy rozdziały pierwszej części podręcznika poświęcono profilaktyce zakażeń, podstawom prawnym wykonywania zawodu pielęgniarki oraz jakości opieki pielęgniarskiej. W drugiej część pierwszego tomu podręcznika przedstawiono pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami narządów zmysłu - wzroku i słuchu, zaburzeniami układu termoregulacji, pokarmowego, moczowego, krążenia, oddechowego, nerwowego, ze zmianami na skórze i błonach śluzowych. W ostatniej części publikacji poruszono zagadnienia związane z opieką pielęgniarską nad człowiekiem zdrowym i zagrożonym chorobą, przewlekle chorym, chorym w stanie zagrożenia życia, nieprzytomnym oraz chorym o niepomyślnym rokowaniu.

W pierwszym tomie poruszono między innymi następujące zagadnienia:

 1. Wybrane wzory pielęgnowania,
 2. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki,
 3. Jakość w opiece pielęgniarskiej,
 4. Profilaktyka zakażeń,
 5. Pielęgniarstwo jako dziedzina naukowa:
 • system pojęć w pielęgniarstwie,
 • determinanty rozwoju pielęgniarstwa,
 • filozofia pielęgniarstwa,
 • wybrane teorie pielęgniarstwa.

Na zakończenie prezentacji poszczególnych zagadnień zamieszczono ćwiczenia sprawdzające i pytania sprawdzające testowe wraz z kluczem odpowiedzi oraz bogatą bibliografię zawierającą wykaz piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia. W publikacji ponadto zamieszczono liczne ryciny, zestawienia i tabele prezentujące w sposób przystępny dla czytelnika omawiane zagadnienia.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).