Pielęgniarstwo internistyczne Talarska

Dodaj recenzję:
 • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • szt.
 • 56,71 zł

Współautorkami podręcznika Pielęgniarstwo Internistyczne są osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa. Publikacja zawiera opis postępowania pielęgniarskiego w poszczególnych jednostkach chorobowych z uwzględnieniem najważniejszych problemów pielęgnacyjnych. W każdym rozdziale uwzględniono przygotowanie do badań diagnostycznych oraz wskazówki edukacyjne dla pacjentów. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące usprawniania chorych, reakcji pacjentów na hospitalizację oraz higieny pracy pielęgniarki.

Redakcja naukowa: Dorota Talarska, Dorota Zozulińska - Ziółkiewicz

Rok wydania: 2009 Warszawa

Nr wydania: 1 - 4 dodruk (Warszawa 2016)

ISBN: 9788320049008

Okładka: miękka    Liczba stron: 390

Wymiary: 23,5x16,5x2cm    Waga: 0,61 
 Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku oplaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.
 


 

Autorzy publikacji Pielęgniarstwo internistyczne podręcznik dla studentów studiów medycznych opisują problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie w niżej wymienionych jednostkach chorobowych oraz teoretyczne podstawy procesu pielęgnowania. Szczegółowo omawiają problemy pielęgnacyjne, cel opieki, działania pielęgniarskie. Ponadto w książce zawarto informacje dotyczące zachowania pacjenta, które są wynikiem hospitalizacji oraz dotyczące problematyki komunikacji interpersonalnej pomiędzy pielęgniarką a pacjentem oraz metod i technik stosowanych przez pielęgniarkę w obszarze edukacji zdrowotnej pacjenta internistycznego.

W rozdziale piątym zaprezentowano wzory dokumentacji procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo, w tym np.:

 • skala oceny stanu odżywiania,
 • skala ryzyka rozwoju odleżyn,
 • skrócony test sprawności umysłowej,
 • karta kontroli nawodnienia,
 • karta codziennej opieki pielęgniarskiej,
 • wskazówki dotyczące pielęgnacji po wypisie chorego ze szpitala.

Publikacja zawiera także rozdział dotyczący opieki pielęgniarskiej nad osobami po przeszczepach. Jeden z rozdziałów poświecono usprawnianiu pacjentów w przebiegu rehabilitacji pulmonologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej oraz miażdżycy tętnic kończyn dolnych. Ponadto omówiono zagrożenia zawodowe na stanowisku pracy pielęgniarki internistycznej oraz zasady ich ograniczania. Badanie przedmiotowe i podmiotowe wykonywane w ramach kompetencji pielęgniarki internistycznej to tematyka rozdziału trzeciego.

W zakresie opisu pielęgnowania pacjentów w poszczególnych schorzeniach oraz np. przygotowania do badań diagnostycznych autorzy prezentują przedmiotowe zagadnienie według poniższego schematu:

 1. obraz kliniczny schorzenia,
 2. problem pielęgnacyjny,
 3. cel opieki,
 4. działania pielęgniarskie.

Podręcznik Pielęgniarstwo internistyczne zawiera zagadnienia szczegółowe, które dotyczą opieki pielęgniarskiej nad osobami z chorobami:

 • układu krążenia
 • układu oddechowego
 • układu pokarmowego
 • układu krwiotwórczego
 • układu moczowego
 • układu wewnątrzwydzielniczego
 • niewydolnością nerek
 • tkanki łącznej, zakaźnymi oraz z cukrzycą.

Na zakończenie poszczególnych rozdziałów zamieszczono pytania sprawdzające oraz piśmiennictwo. Publikację zamyka test sprawdzający wiedzę złożony z 40 zadań. 

Mariusz Mielcarek 
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).