Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wieczorowska- Tobis

Dodaj recenzję:
  • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  • szt.
  • 72,27 zł

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości u starszych pacjentów z uwzględnieniem aspektów postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach, natomiast część II jest poświęcona organizacji opieki nad starszym pacjentem.

Redakcja naukowa: Katyrzyna Wieczorowska- Tobis, Dorota Talarska

Rok wydania: Warszawa 2015

Nr wydania: 1 - 9 dodruk

ISBN: 9788320048933

Okładka: miękka    Liczba stron: 423

Wymiary: 23,5x16,5x2,5cm    Waga: 0,6
 Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku oplaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.Wydanie 2010.

Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz w wykazie obowiązkowej literatury dla specjalizacji w  dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek.

"Nie jest prawdą, że starość jest beznadziejna. Beznadziejne jest to, jak ją postrzegamy". Taką tezę stawiają w przedmowie autorzy publikacji Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Przez wiele osób, w opinii autorów podręcznika, starość postrzega jako "pasmo niekończących się cierpień". Żeby tak nie było musi funkcjonować system opieki zdrowotnej "przyjazny osobom w wieku podeszłym". Ważnym elementem tego systemu winni być profesjonaliści z zakresu "specyfiki chorobowości w starości oraz zasad postępowania z pacjentem w wieku podeszłym". 

Autorzy podręcznika podkreślają, że specyfiką geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego jest to, że inne działy medycyny starają się "likwidować" zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, natomiast geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne "poszukuje istniejących rezerw u pacjenta z wielochorobowością" oraz "sugeruje, jak można te rezerwy wykorzystać dla podniesienia standardu jakości życia pacjentów starszych". W podręczniku szczególny nacisk położono na zaprezentowanie szczególnej roli pielęgniarki w zespole geriatrycznym. Omówiono także czynniki wpływające na przebieg działań opiekuńczo - pielęgnacyjnych w kontekście specyfiki opieki nad chorym w wieku podeszłym i zasady interpretacji istotnych objawów i wyników badań. Podręcznik zawiera także omówienie zasad usprawniania i żywienia osób starszych, farmakoterapii geriatrycznej, a także poruszono problematykę opieki paliatywnej. Ostatni rozdział to omówienie organizacji opieki nad osobami starszymi w Polsce i wybranych krajach europejskich. 

W podręczniku opisano specyfikę postępowania pielęgniarskiego w wybranych patologiach poszczególnych układów oraz jednostkach chorobowych według poniższego schematu:

  • opisano kliniczne podstawy danych zaburzeń,
  • zaprezentowano wybrane kategorie diagnoz pielęgniarskich zawierające:
  1. definicję kategorii,
  2. cechy charakteryzujące daną kategorię,
  3. interwencje pielęgniarskie.

Następnie opisano konkretne przypadki, prezentując plan opieki pielęgniarskiej według danego modelu opieki.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).